Prawne problemy funkcjonowania konsorcjów uczestniczących w obrocie regulowanym przez Prawo zamówień publicznych

E-książki

Informacje

Niniejsze opracowanie dotyczy problemów prawnych związanych z funkcjonowaniem w obrocie regulowanym przez PrZamPubl konsorcjów wykonawców. http://porcja.eu/ Jego przedmiotem jest w szczególności:prezentacja konsorcjum jako specyficznej formy współpracy gospodarczej,wskazanie oraz omówienie wybranych,...

Indeks