Od Ralpha Ellisona do Jhumpy Lahiri Szkice o prozie amerykańskiej XX i początku XXI wieku

Książki naukowe i popularnonaukowe

Informacje

Szkice zebrane w tym tomie układają się w mozaikowy obraz prozy amerykańskiej ostatnich sześćdziesięciu lat. Pokazują żywotność tradycji literackich i akcentują znaczenie nurtów polemicznych. Uwypuklają różnorodność narracyjnych form i odkrywają ideologiczne podteksty dzieł...

Indeks