Nowe zarządzanie publiczne i public governance w Polsce i w Europie

Podręczniki

Informacje

W książce przedstawiono proces narastania nowych elementów teorii i praktyki zarządzania publicznego, jak i zidentyfikowano określone nowe elementy. Zastanawiano się nad tym, jak - znane z dokumentów programowych i praktyki Unii Europejskiej i wielu jej państw członkowskich oraz innych...

Indeks