Między oryginałem a przekładem Tom XVII

Nauki humanistyczne

Informacje

Spis treści:Parateksty tłumaczaUtwór w przekładzie i jego paratekstyAutor w przekładzie i paratekstyParateksty przekładów gatunków i grup tekstówRecenzje

Indeks