Między oralnością a literackością. Proza wiejska Adolfa Dygasińskiego

E-książki

Informacje

Wysoka wartość, a dodam, że nawet niezwykłość tej książki polega na nowatorstwie i trafności wybranego i zastosowanego przez autorkę instrumentarium badawczego pozwalającego w sposób ściśle umotywowany dokonać znakomitej, odkrywczej interpretacji, czy raczej - reinterpretacji -...

Indeks