Kultura i edukacja

Nauki humanistyczne

Informacje

Kultura i edukacja (konteksty i kontrowersje). Jest to interdyscyplinarne kompendium wiedzy, wpisujące się znakomicie we współczesne debaty na temat roli edukacji i kultury w konstruowaniu różnorodnych #8222;wersji tożsamości". A [...] pytania #8222;kim być?", "jak żyć?", "jak...

Indeks