Komercjalizacja i transfer wyników badań naukowych i prac rozwojowych z uczelni do gospodarki. Komentarz

Książki naukowe i popularnonaukowe

Informacje

Prezentowana pozycja stanowi komentarz do ustawy 27.7.2007 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 572 ze zm.) uwzględniający zmiany wprowadzone przez ustawę z 11.7.2014 r. o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r. poz....

Indeks