Kapitał ludzki w regionie łódzkim. Społeczeństwo, edukacja, przestrzeń

E-książki

Informacje

W prezentowanej pracy zawarto wyniki badań zorientowanych w dwóch obszarach.Pierwszy z nich dotyczy adaptacji regionalnego systemu edukacji do wyzwań współczesnej gospodarki, gdzie autorzy skupili uwagę na dwóch perspektywach: zmianach zachodzących w systemie szkolnictwa wyższego i...

Indeks