ich und du 6 Zeszyt ćwiczeń

Szkoła podstawowa 4-6

Informacje

To sześcioletni kurs do nauki języka niemieckiego. Głównym jego celem jest przygotowanie uczniów do komunikowania się w języku niemieckim. Realizacja kursu umożliwia uczącym się opanowanie języka niemieckiego na poziomie A2 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

Cena: 36,21
Dostępność: dostępny od ręki