Galeria możliwości 3 SP Piszę ćwiczenia dodatkowe

Szkoła podstawowa 1-3

Informacje

Okołocyklowa publikacja z ,,Galerii możliwości" służy przede wszystkim rozwijaniu umiejętności poprawnego pisania.W zeszycie znalazły się różne ćwiczenia związane z wyrazem i zdaniem - zgrubienia, zdrobnienia, wyrazy bliskoznaczne i przeciwstawne, związki frazeologiczne i...

Indeks