Dzienniki polityczne 1981-1983

Pamiętniki, wspomnienia

Informacje

Ósmy tom "Dzienników..." ówczesnego premiera PRL i ostatniego I sekretarza KC PZPR obejmuje okres od IX Nadzwyczajnego Zjazdu PZPR do zakończenia stanu wojennego. Lata te w pamięci wielu Polaków pozostają nadal jako jeden z trudniejszych i bardziej ponurych okresów we współczesnych...

Indeks