Decentralizacja finansów publicznych a samodzielność finansowa jednostek samorządu terytorialnego

Książki naukowe i popularnonaukowe

Informacje

- pojęcie i uwarunkowania decentralizacji finansów publicznych i samodzielności finansowej jednostek samorządu terytorialnego- samodzielność jednostek samorządu terytorialnego w zakresie pozyskiwania źródeł finansowania ich działaności- samodzielność jednostek samorządu...

Indeks