Czytanie Irzykowskiego

Książki naukowe i popularnonaukowe

Informacje

Karol Irzykowski wypowiadał się w różnych formach pisarstwa krytycznoliterackiego: są wśród nich recenzje, portrety i sylwetki, artykuły sprawozdawcze, informacyjne i przeglądowe. Ale przede wszystkim pasjonowały go problemy ogólne literatury jako swoistej wiedzy o człowieku i jako...

Cena: 38,25
Dostępność: dostępny do tygodnia