Człowiek przejrzysty /Kubajak

Podręczniki

Informacje

top do hybryd

Książka zawiera, skłaniającą do refleksji, prezentację osiągnięć współczesnej wiedzy z zakresu genetyki i top do hybryd biologii rozwoju człowieka.Jakie będą biologiczne, etyczne, społeczne i ekonomiczne następstwa nieograniczonego ich wykorzystania?

Cena: 26,32
Dostępność: dostępny do tygodnia