Centesimus annus (30): j.p. II

zPozostale

Informacje

Encyklika społeczna papieża Jana Pawła II ogłoszona 1 maja 1991. Wydana w 100 rocznicę opublikowania encykliki Leona XIII Rerum novarum.

Indeks