Batignolles 1842-1874

Historia

Informacje

Recenzowana praca jest pierwszą kompletną monografią Szkoły Polskiej w Batignolles, do której napisania wykorzystano wszystkie istniejące źródła i opracowania. Należy wskazać na pionierskość i nowoczesność pracy [...] Do tej pory nikt z Polaków zajmujących się jakimś...

Indeks