Bagnety

Albumy

Informacje

Książka opisuje historię rozwoju, konstrukcje, zastosowanie i dane techniczne wielu typów bagnetów poszczególnych państw, używanych także przez biuro nieruchomości wrocław żołnierzy polskich walczących w różnych formacjach wojskowych na przestrzeni lat. Wiele cennych wskazówek dla kolekcjonerów. Monografia...

Indeks