Atlas roślin. 200 polskich gatunków

E-książki

Informacje

W książce zamieszczono opisy i fotografie 160 gatunków roślin zielnych i 40 gatunków drzew i krzewów. Są to zarówno gatunki https://elektryka24.net.pl/H5/ bardzo pospolite, jak i rzadkie, a nawet ginące, objęte częściową lub całkowitą ochroną gatunkową. Podstawowym kryterium doboru było uwzględnienie...

Indeks