Arbitraż w doktrynie prawnej średniowiecza

Prawo

Informacje

W prezentowanej rozprawie autor analizuje problem arbitrażu w prawie rzymskim, głosowanym i komentowanym w średniowieczu. Podstawę źródłową stanowią: ustawodawstwo Justyniana (zwłaszcza Digesta, Kodeks i Instytucje), twórczość glosatorów, przedstawicieli doktryny materialnej i...

Cena: 18,82
Dostępność: dostępny do tygodnia